ไฟฟ้า 101: รู้จักสายเมนไฟฟ้า ตัวกลางช่วยจ่ายกระแสไฟเข้าบ้าน

รู้จักสายเมนไฟฟ้าคืออะไร และข้อกำหนดในการเดินสายไฟ

ไม่ว่าคุณจะกำลังอยู่ในช่วงเซ็นรับบ้านและต้องตรวจความเรียบร้อย หรือเป็นคนที่สร้างบ้านเองแล้วต้องตรวจเช็กการวางระบบสายไฟ สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องรู้เอาไว้ คือ "สายเมนไฟฟ้า" ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญอย่างมากต่อการจ่ายกระแสไฟไว้ใช้งาน ในบทความนี้จะมาบอกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสายเมน และการเลือกให้เหมาะสม เพื่อใช้ในการตรวจความเรียบร้อยเบื้องต้นของที่พักอาศัยกัน

สายเมนไฟฟ้า คืออะไร ?

สายเมนไฟฟ้าเดินเข้าบ้าน หรือที่เรียกกันว่าสายประธาน ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่อุปกรณ์กำเนิดแสง รวมไปถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นระบบและปลอดภัย โดยสายไฟจะเดินจากมิเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ของบ้าน อาคาร หรือโรงงานนั่นเอง

คุณสมบัติของสายเมนไฟฟ้า

เพราะสายเมนไฟฟ้าจะต้องรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการกระจาย และควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้สายเมนมีคุณสมบัติโดดเด่นที่แตกต่างจากสายไฟทั่วไปที่เราคุ้นเคย โดยประกอบไปด้วยคุณสมบัติสำคัญ ดังนี้

 • สายเมนไฟฟ้าต้องมีความสามารถในการรองรับกระแสไฟฟ้าสูงได้ดี
 • มีความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้า ส่งกระแสไฟฟ้าได้โดยไม่เกิดการรั่วไหล
 • มีความคงทนต่อการกัดกร่อนและสภาพแวดล้อม เช่น ความชื้นสูง อุณหภูมิสูงหรือต่ำได้ดี โดยไม่ทำให้สายไฟชำรุด
 • มีความยืดหยุ่น ทำให้สะดวกในการติดตั้งและเดินสายไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ชนิดของสายเมนไฟฟ้า

 • สาย NYY สายเมนไฟฟ้าแบบฉนวน 2 ชั้น นิยมใช้เดินแบบร้อยสาย ฝังดิน หรือบนรางเคเบิลไม่มีฝาปิด มาพร้อมคุณสมบัติในการป้องกันทางกายภาพได้เป็นอย่างดี
 • สาย CV เป็นสายที่สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าสาย NYY และใช้ฉนวน XLPE ที่มีความทนทานสูง นิยมใช้เป็นสายเมนไฟฟ้าสำหรับติดตั้งในบ้านหรืออาคารที่ต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด
 • สาย THW (ชนิด 60227 IEC01) และ THW-A เป็นสายที่มีตัวนำหุ้มฉนวนชั้นเดียว จึงควรติดตั้งด้วยการร้อยท่อ หรือเดินในราง Wire Way และสาย THW จะไม่สามารถใช้ติดตั้งแบบฝังดิน และแบบติดตั้งบนรางเคเบิลได้ ข้อดีคือมีหลายสีทำให้เลือกใช้งานได้หลากหลาย โดยเฉพาะระบบไฟ 3 เฟส ตามมาตรฐาน มอก.ไทย


มาตรฐานการเดินสายเมนไฟฟ้าเข้าบ้าน

 • ชนิดของสายไฟ : ต้องใช้ชนิดที่มีสายหุ้มฉนวนเป็น PVC แบบทนไฟ และเป็นสายแรงดันต่ำตามมาตรฐาน มอก. 11-2531 / TIS-11-2531 สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 300-750 โวลต์ ขึ้นอยู่กับระบบเฟสของอาคารที่พักอาศัย
 • ขนาดสายไฟเมนเข้าบ้าน : ต้องมีขนาดที่เพียงพอต่อการรองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ใช้งานจริง คำนวณโดยใช้สูตร กระแสไฟฟ้าสูงสุด = กำลังไฟฟ้า / แรงดันไฟฟ้า เพื่อหาขนาดของสายไฟตามกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในบ้าน
 • การติดตั้งสายไฟ : ต้องติดตั้งโดยช่างไฟที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เท่านั้น เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด และต้องมีการติดตั้งภายใต้ข้อกำหนดเท่านั้น
 • การต่อสายไฟ : ส่วนของการต่อสายไฟตามมาตรฐาน จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับประเภทของสายไฟ โดยนิยมใช้ทั้งเทอร์มินัลบล็อก แค็ปแลน และบล็อกต่อสายไฟ


แนะนำการเตรียมสายเมนไฟฟ้าให้เหมาะกับมิเตอร์ไฟ

สำหรับการเตรียมสายเมนเดินเข้าบ้าน จะต้องเตรียมให้เหมาะกับขนาดของมิเตอร์ไฟ และลักษณะการเดินสายที่แตกต่างกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้านครหลวง / ภูมิภาค

 • ขนาดมิเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) : ขนาด 5(15A) , 15(45A) , 30(100A) และ 50(150A)
 • ขนาดมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) : ขนาด 5(15A) , 15(45A) และ 30(100A)


ตารางขนาดสายเมนและมิเตอร์ สำหรับเดินสายลอย (IEC 01)

ขนาดมิเตอร์ขนาดเบรกเกอร์ขนาดสายไฟฟ้าขนาดสายดิน
5(15A)16 AT2x4 Sq.mm10 Sq.mm
15(45A)50 AT2x10 Sq.mm10 Sq.mm
30(100A)100 AT2x25 Sq.mm10 Sq.mm
50(150A)125 AT2x35 Sq.mm10 Sq.mm

 

ตารางขนาดสายเมน CV และมิเตอร์

ขนาด/ลักษณะการเดินสายไฟสำหรับเดินท่อร้อยสายเกาะผนังสำหรับเดินร้อยท่อ ฝังดิน
ขนาดมิเตอร์5(15A) / 15(45A) / 30(100A) / 50(150A)5(15A) / 15(45A) / 30(100A) / 50(150A)
ขนาดเบรกเกอร์16 AT / 50 AT / 100 AT / 125 AT16 AT / 50 AT / 100 AT / 125 AT
ขนาดสายไฟ2x4 Sq.mm / 2x10 Sq.mm / 2x25 Sq.mm / 2x35 Sq.mm2x4 Sq.mm / 2x10 Sq.mm / 2x25 Sq.mm / 2x35 Sq.mm
ขนาดท่อ20 mm. / 25 mm. / 32 mm. 25 mm. / 32 mm. / 40 mm.
ขนาดสายดิน10 Sq.mm10 Sq.mm


ตารางขนาดสายเมน NYY และมิเตอร์

ขนาด/ลักษณะการเดินสายไฟสำหรับเดินท่อร้อยสายเกาะผนังสำหรับเดินร้อยท่อ ฝังดิน
ขนาดมิเตอร์5(15A) / 15(45A) / 30(100A) / 50(150A)5(15A) / 15(45A) / 30(100A) / 50(150A)
ขนาดเบรกเกอร์16 AT / 50 AT / 100 AT / 125 AT16 AT / 50 AT / 100 AT / 125 AT
ขนาดสายไฟ2x4 Sq.mm / 2x16 Sq.mm / 2x35 Sq.mm / 2x50 Sq.mm2x10 Sq.mm / 2x25 Sq.mm / 2x35 Sq.mm
ขนาดท่อ32 mm. / 40 mm. / 50 mm. 32 mm. / 40 mm. / 50 mm.
ขนาดสายดิน10 Sq.mm / 16 Sq.mm10 Sq.mm

 

มองหาสายเมนไฟฟ้าที่เหมาะกับขนาดมิเตอร์ และการเดินสายไฟสำหรับบ้านของคุณอยู่ใช่ไหม ? ให้ STS Thonburi เป็นผู้ช่วย เพราะเราเป็นแหล่งจำหน่ายสายเมนไฟฟ้า ทั้งสาย NYY, THW และ CV ที่ได้มาตรฐาน ในราคาขายส่ง พร้อมให้คำปรึกษาอย่างละเอียดทุกการซื้อขาย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อ พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศกับเราได้เลย

แหล่งอ้างอิง

 1. แนะนำการเตรียมสายเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 จาก https://www.blockdit.com/posts/5f10660b650ad214e7eede52 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้