รู้ทันอันตรายสายไฟหมดอายุ และวิธีตรวจสอบสายไฟชำรุด

ลักษณะของสายไฟชำรุด

แม้สายไฟจะผลิตมาจากวัสดุที่ได้คุณภาพ มีการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐานระดับสากล แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสามารถใช้งานได้ตลอดไป โดยไม่มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพหรือชำรุด ในบทความนี้จึงอยากจะพูดถึงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่หลายคนมองข้ามไป สำหรับอายุการใช้งานของสายไฟ พร้อมตอบชัด ๆ สายไฟหมดอายุได้จริงหรือไม่ ? มีวิธีตรวจสอบอย่างไร ?

ความสำคัญของการใช้งานตามอายุสายไฟ

สายไฟเป็นองค์ประกอบสำคัญในระบบไฟฟ้าภายในบ้าน อาคาร หรือสถานที่ต่าง ๆ การใช้งานสายไฟเก่าที่เสื่อมสภาพ อาจส่งผลต่อความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการใช้งาน ดังนั้น การเปลี่ยนสายไฟตามอายุการใช้งานจึงเป็นสิ่งจำเป็น

อายุการใช้งานของสายไฟ

อายุการใช้งานของสายไฟ มักถูกมองข้ามโดยผู้ใช้หลายคน เพราะไม่รู้ว่าสายไฟมีอายุการใช้งาน และหมดอายุเมื่อไร ? หากใช้งานต่อไปอาจเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายได้ง่าย ๆ โดยทั่วไป อายุการใช้งานของสายไฟอยู่ที่ 15-20 ปี แต่ทั้งนี้ การเสื่อมสภาพของสายไฟขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ชนิดของฉนวนสายไฟ : สายไฟฟ้าฉนวน PVC จะมีอายุการใช้งานยาวนานได้ถึง 20 ปี ส่วนสายไฟฟ้าฉนวน XLPE มีอายุการใช้งานได้มากกว่า 30 ปี
 • สภาพแวดล้อม : ความร้อน ความชื้น แสงแดดหรือรังสี UV แรงดันไฟฟ้า และสารกัดกร่อนต่าง ๆ ที่มากระทำต่อสายไฟ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ฉนวนสายไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ทำให้อายุของสายไฟสั้นลง
 • การใช้งาน : การเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้อง เช่น การเดินสายไฟในท่อที่ร้อนหรือมีแสงแดดส่องถึง มีความร้อนเกิดขึ้นในสายสูงเกินกว่าพิกัดอุณหภูมิสูงสุด ส่งผลให้ฉนวนเกิดการกรอบแตกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้อายุการใช้งานของสายไฟสั้นลง

อันตรายจากการใช้งานสายไฟเก่า สายไฟชำรุด

การใช้งานสายไฟเก่าหรือสายไฟชำรุด มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในหลายด้าน ดังนี้

 • ไฟฟ้าลัดวงจร : เมื่อสายไฟเสื่อมสภาพ เปราะบาง มีรอยแตก มีโอกาสที่กระแสไฟฟ้าจะรั่วไหล ซึ่งอาจทำให้เกิดไฟช็อตหรือไฟลัดวงจร ที่เป็นอันตรายเมื่อมีการสัมผัสโดยตรง
 • เสี่ยงเกิดไฟไหม้ : สายไฟเก่าอาจมีจุดชำรุดที่ไม่สามารถเห็นได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดประกายไฟขณะใช้งาน ที่สามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย
 • เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ : การใช้งานสายไฟชำรุดอาจมีผลต่อแรงดันไฟฟ้าที่ไม่เสถียร ซึ่งทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดความเสียหายได้ และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟฟ้าในบ้าน
 • เกิดปัญหาไฟฟ้า : การใช้งานสายไฟเก่าหรือชำรุด อาจทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ไฟดับ ไฟตก หรือไฟเสีย ซึ่งต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง

การรักษาสายไฟให้มีความปลอดภัยและใช้งานอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ หากพบการชำรุดให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที เพื่อการใช้งานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วิธีตรวจสอบอายุการใช้งานของสายไฟ

สำหรับผู้ใช้งานในบ้าน หรือผู้ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของสายไฟมากนัก สามารถใช้วิธีตรวจสอบอายุของสายไฟเบื้องต้นได้ดังนี้

1. สังเกตสภาพสายไฟ

สายไฟที่หมดอายุการใช้งาน จะมีลักษณะเสื่อมสภาพที่แสดงถึงความไม่สมบูรณ์ เช่น รอยเปื่อย รอยแตกร้าว รอยไหม้ ฉีกขาด แห้งกรอบ หรือร่องรอยอื่น ๆ ที่อาจเห็นถึงลวดทองแดงด้านในสาย ควรรีบทำการเปลี่ยนเป็นสายไฟใหม่โดยทันที

2. ดูจากอายุสายไฟ

สายไฟที่ใช้งานนานเกิน 15-20 ปี หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นหรือความร้อนสะสมอาจเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพได้ ดังนั้นควรหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและความเสียหายต่อทรัพย์สิน

3. อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับสายไฟ

นอกจากการตรวจสอบที่สายไฟโดยตรงแล้ว สามารถเช็กความเสื่อมสภาพของสายไฟได้จากอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับสายไฟด้วย เช่น เต้ารับ สวิตช์ไฟ และมิเตอร์ไฟฟ้า หากพบรอยแตกร้าว หรือเมื่อปิดการใช้งานอุปกรณ์แล้วมิเตอร์ไฟฟ้ายังวิ่งอยู่ แปลว่าเกิดไฟฟ้ารั่ว ควรรีบทำการเปลี่ยนใหม่ทันที ดังนั้น ผู้ใช้งานควรตรวจสอบสายไฟเป็นประจำทุกปี และเปลี่ยนสายไฟใหม่เมื่อมีอายุการใช้งานครบ 15-20 ปี

ทำไมต้องเปลี่ยนสายไฟตามอายุการใช้งาน ?

สายไฟมีอายุการใช้งานจำกัด เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสายไฟตามอายุการใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า ดังนี้

 • เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน สายไฟใหม่มีฉนวนหุ้มที่ทนทาน สามารถรองรับการใช้งานต่าง ๆ ได้ดี ช่วยลดความเสี่ยงไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อต
 • รักษาประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ สายไฟใหม่จะมีประสิทธิภาพการนำไฟฟ้าที่ดีกว่า ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานเต็มประสิทธิภาพ
 • ป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์ ทั้งสายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่น ๆ
 • ประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

มาตั้งการ์ดเตรียมยกระดับการป้องกันอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า ด้วยการใช้สายไฟใหม่ที่ได้มาตรฐาน ตรงสเป็กกับการใช้งานในระบบต่าง ๆ หากเลือกไม่ได้ สามารถปรึกษา STS Thonburi ตัวจริงเรื่องงานสายไฟที่พร้อมให้คำแนะนำแก่คุณ พร้อมจำหน่ายสายไฟ VCT, สายไฟ CV และสายไฟอีกหลากหลายประเภท รับประกันคุณภาพมาตรฐานและราคาที่คุ้มค่า สอบถามเพิ่มเติมได้เลย พร้อมบริการจัดส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศ !

แหล่งอ้างอิง

 1. เช็กด่วน หากสายไฟหมดอายุควรเปลี่ยนใหม่ อย่าปล่อยจนสายเกินแก้ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 จาก https://safesavethai.com/articles/สายไฟหมดอายุ/
 2. สายไฟขาด ดูยังไง? 5 วิธีเช็คสายไฟขาด ที่ทุกบ้านควรรู้ สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 จาก https://blog.scasset.com/diy/วิธีตรวจเช็คเพื่อเปลี่/ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้