คุณภาพสายไฟเกี่ยวข้องอย่างไรกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้า?

คุณภาพของสายไฟกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

"สายไฟ" สิ่งที่พบเจอได้ทุกที่ไม่ว่าจะในบ้าน สำนักงาน หรือแม้กระทั่งในสถานที่สาธารณะ ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่การจ่ายกระแสไฟ เพื่อหล่อเลี้ยงให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในด้านของผู้ประกอบการที่ต้องสั่งซื้อสายไฟเองก็ต้องการประหยัดต้นทุน แต่จะเลือกอย่างไรให้คุณภาพสายไฟสอดคล้องกับความต้องการด้านราคาที่ประหยัด และยังมาพร้อมกับความปลอดภัยในงานไฟฟ้าได้ด้วย บทความนี้มีคำตอบ

เข้าใจนิยามของ "สายไฟคุณภาพสูง"

นิยามของ "สายไฟคุณภาพสูง" สามารถจำกัดความได้ว่า เป็นสายไฟที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตามที่หน่วยงานด้านไฟฟ้าในประเทศนั้น ๆ กำหนด เพื่อรับรองความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อใช้งาน โดยสามารถอธิบายคำว่าคุณภาพสูงของสายไฟได้ 3 ข้อ ดังนี้

1. ความปลอดภัยในการใช้งาน

สายไฟคุณภาพสูงจะมอบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เพราะมีวัสดุที่ได้มาตรฐาน ใช้ฉนวนหุ้มที่สามารถป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับความทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสูง ไม่ติดไฟ หรือปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกไฟไหม้

2. ประสิทธิภาพการส่งผ่านกระแสไฟฟ้าสูง

พร้อมมอบประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะสายไฟคุณภาพสูงจะมีตัวนำไฟฟ้าที่มีค่าความต้านทานต่อหน่วยความยาวต่ำ ซึ่งทำให้ได้มาตรฐานการใช้งาน ส่งผลให้สามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงานไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้สายไฟที่ดียังทำมาจากวัสดุนำไฟฟ้าอย่างทองแดงหรือลวดอะลูมิเนียม จึงนำไฟฟ้าและต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย

3. มีมาตรฐานที่ได้การยอมรับในอุตสาหกรรม

เพราะก่อนจะมาเป็นสายไฟที่ได้คุณภาพ จะต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานการใช้งานที่กำหนดขึ้นมาเสียก่อน และเมื่อผ่านการรับรองก็จะได้สัญลักษณ์จากมาตรฐานที่ได้การยอมรับในอุตสาหกรรม เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่เป็นมาตรฐานไทย หรือมาตรฐานสากล อย่าง SGS, IEC, BASEC, UL หรือ CSA เป็นต้น

ประโยชน์ของการใช้สายไฟคุณภาพสูง

 • รับประกันความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
  ข้อดีที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของการใช้สายไฟฟ้าคุณภาพสูง คือ ความสามารถในการลดความเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้า เพราะถูกออกแบบและผลิตเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการลัดวงจร ไฟฟ้ารั่ว และสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฟฟ้า
  สายไฟคุณภาพสูงจะมีค่าความต้านทานต่อหน่วยความยาวต่ำ จึงสามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มที่ ลดความร้อนที่เกิดกับสายไฟ ทั้งยังทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นอีกด้วย

 • ประหยัดต้นทุนได้ในระยะยาว
  สายไฟคุณภาพสูงอาจมีราคาสูงกว่าสายไฟทั่วไป แต่ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมาพร้อมกับคุณภาพด้านการใช้งาน ทำให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อการใช้งาน พร้อมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มที่ ปลอดปัญหาการชำรุดของสายไฟก่อนอายุการใช้งาน

 • ทนทาน ใช้งานได้นาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  สายไฟฟ้าคุณภาพสูงไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์ด้านความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะสายไฟที่ดีและมีคุณภาพสูง จะถูกออกแบบให้มีความทนทานและอายุการใช้งานที่มากกว่าสายไฟทั่วไป จึงสามารถช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนสายไฟใหม่ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังช่วยลดการสะสมของขยะสายไฟได้ในระยะยาว เรียกได้ว่าแค่เลือกซื้อสายไฟคุณภาพสูง ก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของความยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางเพิ่มความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

 1. เลือกซื้อสายไฟหรืออุปกรณ์ที่ได้รับรองจากการทดสอบมาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน พร้อมมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากไฟฟ้าได้จริง
 2. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจหาความผิดปกติหรือจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ เช่น รอยขาดของสายไฟ รอยรั่วของฉนวนหุ้มสายไฟ รวมไปถึงรอยแตกของอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3. ใช้ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าที่ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดไฟรั่ว ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพดีจะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว เพราะสามารถทนทานต่อแรงดันไฟฟ้าสูงได้ ไม่ติดไฟง่าย และไม่ปล่อยก๊าซพิษเมื่อถูกไฟไหม้นั่นเอง
 4. ติดตั้งเครื่องตัดไฟอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้าเกินพิกัด ซึ่งจะช่วยป้องกันอันตรายจากไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตได้

ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ด้วยการใช้สายไฟ Thai Union ที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน หากสนใจ สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ STS Thonburi เพราะเรามีให้เลือกครบทุกความต้องการ พร้อมขายส่งสายไฟ CV และสายไฟทุกชนิดที่มีคุณภาพสูง ตอบโจทย์ทั้งการใช้ภายในอาคารและกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานทุกชนิด การันตีราคาดี มีบริการจัดส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศ

Line: @sts7744 (มี@)
เพิ่มเพื่อน

 

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. ความปลอดภัยในการทํางานกับไฟฟ้า. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จาก https://www.safesiri.com/safety-with-electrical-work/
 2. 5 หลักการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จาก https://www.cablegland-center.com/electric-install/
 3. The Benefits of Using High-Quality Electrical Wires. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 จาก https://www.tevelec.com/benefits-of-using-high-quality-electrical-wires/#:~:text=Low%2Dquality%20wires%20pose%20a,of%20electrical%20currents%20without%20igniting

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้