ทำความรู้จักสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น Circuit Symbols

ทำความรู้จักสัญลักษณ์ไฟฟ้า คืออะไร

รู้จัก 7 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับช่างไฟมือใหม่

สัญลักษณ์เขียนแบบไฟฟ้า เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพวงจรไฟฟ้า เพื่อแสดงส่วนประกอบ จุดเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ มีความสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการออกแบบวงจรไฟฟ้า ในบทความนี้ เราจะพาไปสรุปความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับสัญลักษณ์ไฟฟ้าคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร รวมถึงมาแนะนำให้รู้จักกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

ทำความรู้จักสัญลักษณ์ไฟฟ้า คืออะไร?

งานเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นงานที่มีความเสี่ยงโดนไฟดูด ไฟช็อตได้สูง หากไม่มีการป้องกันที่ดี และไม่มีความเข้าใจในระบบสัญลักษณ์ไฟฟ้าเท่าที่ควร ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้นจะช่วยให้วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น

สัญลักษณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น คือ เครื่องหมายหรือรูปภาพที่ใช้แทนอุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบต่าง ๆ ในวงจรไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ผู้อ่านแผนภาพวงจรไฟฟ้าเข้าใจถึงการทำงานและความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในวงจรได้ง่ายขึ้น และช่วยให้นักออกแบบวงจรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้าสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ สำหรับนำไปวางแผน ออกแบบ หรือเขียนแบบไฟฟ้าสำหรับภายในและภายนอกอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

 • ช่วยให้วิศวกรและช่างไฟฟ้าสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเป็นมาตรฐานสากลที่ทุกคนใช้ร่วมกัน ดังนั้น วิศวกรไฟฟ้า นักออกแบบวงจรไฟฟ้า และช่างไฟฟ้า จึงสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ โดยไม่ต้องอธิบายความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัว
 • ช่วยให้สามารถอ่านแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
  แผนภาพวงจรไฟฟ้าเป็นเครื่องมือสำคัญในการออกแบบและใช้งานวงจรไฟฟ้า สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าจะช่วยให้ช่างไฟฟ้าสามารถอ่านแผนภาพวงจรไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจการทำงานของวงจรไฟฟ้าที่วิศวกรออกแบบได้อย่างง่ายดาย
 • ช่วยให้สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าช่วยให้สามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสียเวลาอธิบายความหมายของสัญลักษณ์แต่ละตัว

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้น

แนะนำ 7 สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้นที่ควรรู้

1. ตัวต้านทาน Resistor

สัญลักษณ์ตัวต้านทาน เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงตัวต้านทานไฟฟ้า โดยจะประกอบด้วย สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นแนวนอนสองเส้นวางขนานกันภายใน แสดงถึงขั้วของตัวต้านทาน

2. มิเตอร์ Meter

สัญลักษณ์มิเตอร์ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงมิเตอร์ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และค่าความต้านทาน ตัวอย่างเช่น

 • สัญลักษณ์มิเตอร์วัดแรงดันไฟฟ้า (Voltmeter symbol) จะแสดงด้วยตัวอักษร V
 • สัญลักษณ์มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า (Ammeter symbol) จะแสดงด้วยตัวอักษร A
 • สัญลักษณ์มิเตอร์วัดค่าความต้านทาน (Ohmmeter symbol) จะแสดงด้วยตัวอักษร Ω
 • สัญลักษณ์มิเตอร์วัดความจุไฟฟ้า (Capacitance meter symbol) จะแสดงด้วยตัวอักษร C

3. ตัวเหนี่ยวนำ Inductor

สัญลักษณ์ตัวเหนี่ยวนำ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า ทำหน้าที่เก็บพลังงานในรูปของสนามแม่เหล็ก โดยประกอบด้วยรูปทรงวงกลมที่มีเส้นโค้งอยู่ภายใน โดยเส้นโค้งนี้แสดงถึงสนามแม่เหล็กของตัวเหนี่ยวนำ

4. สวิตช์ Switch

สัญลักษณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงสวิตช์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิดหรือปิดวงจรไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ดังนี้

 • สัญลักษณ์สวิตช์แบบเปิด-ปิด ประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นแนวนอนสองเส้นวางขนานกันภายใน ซึ่งสองเส้นนี้แสดงถึงขั้วของตัวสวิตช์
 • สัญลักษณ์สวิตช์แบบปุ่มกด ประกอบด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นวางขนานกันภายใน เส้นแนวนอนนี้แสดงถึงขั้วของตัวสวิตช์

5. ตัวเก็บประจุ Capacitor

สัญลักษณ์ตัวเก็บประจุ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงตัวเก็บประจุไฟฟ้า ทำหน้าที่เก็บพลังงานในสนามไฟฟ้าที่สร้างขึ้นระหว่างคู่ฉนวน โดยมีค่าประจุไฟฟ้าเท่ากัน แต่มีชนิดของประจุตรงข้ามกัน โดยสัญลักษณ์ตัวเก็บประจุประกอบด้วยเส้นสองเส้นขนานกัน โดยเส้นหนึ่งแสดงถึงขั้วบวก (+) และอีกเส้นหนึ่งแสดงถึงขั้วลบ (-) ของตัวเก็บประจุ

6. กราวด์ Ground

สัญลักษณ์กราวด์ เป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงจุดต่อลงดิน ซึ่งเป็นเส้นทางกลับร่วมกันของกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ไปยังแหล่งจ่ายไฟ โดยประกอบด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมชี้ลงด้านล่าง สัญลักษณ์นี้มักใช้ร่วมกับสายไฟสีเขียวหรือเขียวแถบเหลือง ซึ่งเรียกว่าสายดิน

7. ไดโอด Diode

สัญลักษณ์ไดโอด เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานที่ใช้ในวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยสัญลักษณ์ไดโอดประกอบด้วยรูปทรงสามเหลี่ยมจะชี้ไปในทิศทางที่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่าน

จะเห็นได้ว่า การนำสัญลักษณ์เขียนแบบไฟฟ้ามาออกแบบวงจรไฟฟ้าที่ดีได้ ต้องมีพื้นฐานความเข้าใจในสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าเบื้องต้นให้ดีก่อน และอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการนำจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ดีคือการเลือกสายไฟที่มีคุณภาพ ที่ STS Thonburi เราเป็นบริษัทขายส่งสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ตลอดจนเป็นตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ชั้นนำมากมาย ทั้ง Thai Union, Fuhrer, PKS โดยมีจำหน่ายสายไฟ VCT ที่สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้สูง คุณภาพดี พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

Line: @sts7744 (มี@)
เพิ่มเพื่อน

 

แหล่งอ้างอิง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้