FUHRER

สายอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย

฿ 8.50 ฿ 8.50

สายเมนกลมอลูมิเนียม เดินในอาคาร และบ้าน ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงจากโรงงาน

฿ 9.08 ฿ 9.08

สายทองแดงเปลือย ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงจากโรงงาน

฿ 23.40 ฿ 23.40

สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน โพลิเอททีลีน ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงจากโรงงาน

฿ 24.95 ฿ 24.95

สายอ่อนคอนโทรล แบบมีชีลด์ ขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรงจากโรงงาน

฿ 62.80 ฿ 62.80

สายอ่อนคอนโทรล

฿ 32.50 ฿ 32.50

สายอ่อน ใช้เป็นสายคอนโทรลในโรงงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า

฿ 0 ฿ 0

สายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า แบบมีสานดิน

฿ 54.90 ฿ 54.90

สายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า แบบหลายแกน

฿ 48.10 ฿ 48.10

สายเคเบิ้ลส่งกำลังไฟฟ้า แบบแกนเดี่ยว

฿ 22.50 ฿ 22.50

สายไฟฟ้าแกนเดียว ใช้เดินในอาคาร และบ้านเรือน

฿ 5.80 ฿ 5.80

สายอ่อน มีสายกราวด์ ใช้เป็นสายคอนโทรลในโรงงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า

฿ 24.60 ฿ 24.60

สายแบนแกนคู่ ใช้เดินในอาคาร และบ้านเรือน

฿ 8.83 ฿ 8.83

แนะนำสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

Powered by MakeWebEasy.com